APEL KOŚCIOŁÓW W ŚWIDNICY

APEL KOŚCIOŁÓW W ŚWIDNICY
O JEDNOŚĆ I OCHRONĘ WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH

 

Czego Bóg od nas oczekuje? Pod tym hasłem przebiegał tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Bóg oczekuje od nas, że otworzymy się na jego łaskę. A otwieramy się na łaskę przez modlitwę. Zgromadzeni na modlitwie w świdnickim Kościele Pokoju, jako przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich pełniących swoją służbę w Świdnicy, zwracamy się z apelem
i prośbą do wszystkich chrześcijan, i ludzi dobrej woli o wspólne przezwyciężanie wzajemnych uprzedzeń. Potrzebna jest nam pokora, która uzmysłowi nam, że podziały między uczniami Chrystusa są niebiblijne, bo biblijna jest jedność (J 17,21). Nie możemy więc utrwalać podziałów w imię Pisma Świętego! Takie podziały są wbrew biblijnemu przykazaniu jedności. Tego oczekuje od nas Chrystus!

Jedyny Zbawiciel człowieka oczekuje od nas: że zaangażujemy się
w dzieło obrony życia człowieka jako korony stworzenia od poczęcia po naturalny jego kres; że wspólnie będziemy bronili rodziny i małżeństwa, jako związku mężczyzny i kobiety; że przeciwstawimy się fali chrystianofobii, tak szeroko rozlewającej się w środkach społecznego przekazu a polegającej na propagowaniu fałszywych informacji o chrześcijaństwie, nietolerancji wobec niego, szerzącej się dyskryminacji chrześcijan, a także stosowaniu wobec naszych braci i sióstr przemocy.

Dziękujmy Trójjedynemu Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu za każde spotkanie ekumeniczne, które jest czasem leczenia zadanych sobie ran.

Trwajmy ufnie i wytrwale na modlitwie abyśmy byli jedno: ut unum sint.

 

ks. Jarosław Lipniak                       ks. Waldemar Pytel                          ks. Piotr Nikolski

Kościół rzymskokatolicki      Kościół Ewangelicko-Augsburski     Kościół prawosławny

 

 

 


Świdnica w Święto Nawrócenia św. Pawła Roku Pańskiego 2013

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.