Cerkiew znajduje się na cmentarzu przy ul. W. Łukasińskiego (kierunek Osiedle Zawiszów, Żarów). Dojazd autobusami miejskimi 6,12,50, 51,52, 53 do przystanków „Łukasińskiego – cmentarz” lub „Henryka Pobożnego” oraz autobusami i busami podmiejskimi w kierunku Żarowa.front z ikoną

???????????? ??????? ???. ??????? ? ?????? ???????? – Orthodox St Nicholas church in Swidnica – Orthodoxe Kirche von St. Nikolaus in Schweidnitz – Pravoslavný kostel sv. Mikuláša v Svídnice -??????????????? ??????? ??. ????????? Swidnica???????? ???????? ??? ????? ???????? ?? ?????????? – Biserica ortodoxă a sf. Nicolae Swidnica

Zapraszamy do zwiedzana cerkwi codziennie w godzinach 10-18 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (74 852-52-57) zarówno w grupach jak i indywidualnie. Ponadto wszystkie nabożeństwa są otwarte. Chętnych do udziału w nabożeństwie prosimy o podporządkowanie się dyscyplinie liturgicznej, stosowne ubranie i wyłączenie telefonu komórkowego.

??? ?????? ????????? ??????? ?????????? ??????????? ? ?????????? -????????? ??????? ???????? ????????????? ???????????? ??????, ??????????? ? ?????? ???????????? ? ??????????????? ??????? ?? ????? ????????????? ????????????? ???????? ? ?? ????? ????????? ?? ? ????? ?????????????? ???????????????? ?? ???????, ????????? ???????????? ???????? ?????????????. ??????? ???? ?????? ??? ?????? ???????????? ??????, ??? ? ??? ????? ??? ???????? ? ???????? ?????????? ?? ???? ?????????. ???????????? ? ????? ?????  ??????????? ?? ???????????? ? 10.00 (???????????? ????????), ? ????? ?? ?????? ? ???????? ? 17.00 (??????? ??? ????????? ??????). ?????????? ? ??????????? ??????? ? ??????????? ??????? ??????. ???? ?? ?????? ?????????? ???? ? ?????????? ? ?????? ?????, ? ????? ?? ??????? ?????????? ???? ? ?????? ????? ?? ????? ????? ??????????? ? ????????? ??? ??? ????? ?? ????????, ????????? ?????????, ??? ??????? ?? ???????? 74 852-52-57 ??? 885688401.

?????????? ????? ?????????? ???? ??????????