Religia

?????? ? ??????, ? ????? ??????? ???. ??????? ? ???????? ?????????? ???????? ????? ? ???????? ????????? ? ??????? ???? ?????? ?????. ??????? ???????? ? ????????? ????, ?? ????? ?????? ????????? ???????? ? ???????????? ?????? ? ???????? ?????? ? ?????? ?????????. ????? ??????? ??????????????? ? ??????????. ?????????????? ????? ??????????????? ??? ????? ? 105 ? III ??????????????????? ?????. ???????? ????????? ????????????????, ??????????? ???????????? ???????? ?????? ????? ???? ?????? ??????? ??????? ???????????????, ???????? ??? ???? ????? ? ?????????? ?????????. ??? ???? ????????? ??????? ?? ???????????? ??? ?????? ??????? ?? ???????????. ????? ???????? ??????? ?? ????? ????? ???? ????????? ??????????? ???? ????? ? 2 ??????????? (??? ???????? ????? ????? ? ??? ?????????? ?????). ?????? ?? ????????? ??????? ??? ????? ????? ????????? ?? ????? ??????, ????? ? ?????? ?????????? ??????? ????? ?????. ???? ? ??? ???? ??????? ??????? 885-688-401 ??? 74 852-52-57.

?????????? ????? ????. ???? ??????????

Przy parafii funkcjonuje pozaszkolny punkt katechetyczny dla uczniów szkół podstawowych i średnich zarejestrowany przy Szkole Podstawowej nr 105 oraz III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy. Zajęcia odbywają się na plebanii w czasie uzgodnionym z rodzicami dziecka w wymiarze godzin uwzględnionym dla religii przez program nauczania dla odpowiednich klas.  W każdym półroczu uczniowie otrzymują zaświadczenie z oceną okresową,  które zanoszą do dyrekcji swojej szkoły. Dla utworzenia klasy wystarczy 1 osoba. Uwaga! Dzieci objęte nauczaniem religii prawosławnej nie mogą równolegle chodzić na zajęcia z religii katolickiej, bądź innej. Najlepiej dokonać zapisu dzieci na kolejny rok szkolny w kwietniu, żeby w razie potrzeby szkoła mogła otworzyć nową klasę.W razie pytań proszę dzwonić 885-688-401 lub 74 852-52-57.

ks. dr Piotr Nikolski, proboszcz

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. o sposobie organizowania nauczania religii w szkołach i przedszkolach. Dz. Ustaw 14 kwietnia 2014.

Aby zapisać dziecko na religię prawosławną należy wypełnić następujący druk w 2 egzemplarzach, jeden złożyć w dyrekcji swojej szkoły, a drugi na ręce proboszcza parafii:

Imiona i nazwiska rodziców                                                                   Świdnica???? ????????????

????????????

Adres zamieszkania

???????????..

???????????..

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr?..

W Świdnicy

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o nauczanie religii prawosławnej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy szkole podstawowej nr 105 w Świdnicy dla mojego syna/córki  ??????????????????.

Ucznia klasy ???szkoły ???????????????w????.

 

 

 

 

 

 

 

Podpis rodzica???????

Na podstawie rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. o sposobie organizowania nauczania religii w szkołach i przedszkolach. Dz. Ustaw 14 kwietnia 2014.