Proboszcz

Ks. dr Piotr Nikolski, duchowny prawosławny, urodził się w Moskwie 29.05.1970. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Moskwie odbywał zasadniczą służbę wojskową w Armii Radzieckiej w okolicach Astrachania (XII 1988-XI 1990). Właśnie pod wpływem doświadczeń życiowych i spotkania z o. ihumenem Andrejem (Listowerowem) wtedy dojrzała decyzja zostania kapłanem. Przed pójściem do seminarium około roku pracował jako psalmista w parafii św. Jana Chrzciciela w Kozłowie (diecezja Twierska) pod kierunkiem ks. Michaiła Gercewa. W r. 1991 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w 1993. W tymże roku rozpoczął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ukończone w r.1997 dyplomem magisterskim. W tym samym roku zawarł związek małżeński z Natalią Nikolską (mCerkiew055a córkę) i przyjął święcenia diakońskie (13.VII 1997) i kapłańskie (31.VIII 1997) z rąk Metropolity Warszawskiego  i całej Polski Bazylego. Pierwszą placówką duszpasterską była parafia przyklasztorna na Grabarce (IX 1997- IV. 1998). W kwietniu 1998 został przeniesiony do parafii św. Mikołaja w Narewce, a w październiku tegoż roku na własne życzenie do Diecezji Wrocławsko- Szczecińskiej. W latach 1998-2006 pracował w dojazdowych parafiach  w Wałbrzychu i Ząbkowicach Śl.  W roku 2003 obronił pracę doktorską pod tytułem „Tradycja prawosławna w mistyce Zachodu. Św. Jan od Krzyża w świetle tradycji ascetycznej Wschodu”.  W kwietniu 2006 został skierowany przez arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Jeremiasza do parafii św. Mikołaja w  Świdnicy i kilka lat później oficjalnie mianowany proboszczem.

Głównym kierunkiem zainteresowań naukowych ks. Piotra Nikolskiego są relacje prawosławnej i rzymskokatolickiej tradycji ascetycznych w kontekście dialogu ekumenicznego. Od kilku lat zajmuje się tłumaczeniem prawosławnej literatury ascetycznej na język polski.

Od 2008 jest organizatorem warsztatów malowania ikon w Świdnicy.

Od 2009 naucza języka cerkiewnosłowiańskiego i liturgiki w Szkole Śpiewu i Czytania Liturgicznego w Cieplicach.

Wykłady monograficzne (zrealizowane)

Dla Instytutu Życia Wewnętrznego ?Carmelitanum? w Poznaniu (2003-2011):

1)     „Św. Jan od Krzyża w świetle prawosławnej tradycji ascetycznej”

2)     „Założenia i podstawy duchowości prawosławnej”

3)     „Wschodni Ojcowie- asceci IV- XIV w.”

4)     Spór o naturę Imienia Bożego, prehistoria, historia i wnioski teologiczne.

Dla Seminarium oo. Karmelitów Bosych w Poznaniu:

„Św. Jan od Krzyża wobec prawosławnej tradycji ascetycznej na tle relacji duchowości prawosławnej i katolickiej.”

Dla Uniwersytetu Warszawskiego (Fakultet Interdyscyplinarny Arte Liberalis):

Soborowość Prawosławia w rozwoju doktryny i duchowości Kościoła Wschodniego.

Dla Studium Chrześcijańskiego Wschodu przy Klasztorze oo. Dominikanów na Służewie

Założenia i podstawy duchowości prawosławnej

Dla Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej 2009-2010

Teologia ikony w świetle prawosławnej dogmatyki i duchowości

Tradycja Ascetyczna pierwszych wieków Kościoła.

Dla Akademii Ikony przy Muzeum Ikon w Warszawie: Świat Ikony 2012

 

Publikacje ks. dr Piotra Nikolskiego

 1. „Problemy recepcji duchowości katolickiej na prawosławnym Wschodzie”, Cenobium nr 15, 2001.
 2. „Stosunek św. Jana od Krzyża do świata i bliźniego”, Karmel 2/2002.
 3. „Das Jahr Eintausend, der slawische Ritus und wir” w Justus Werdin „Pilgerhandbuch”, Berlin 2003.
 4. „Aspekt ascetyczny miłości braterskiej”  w ks. Bogusław Migut, Daniel Capała,  „Kościół.  Naród. Rodzina.” Lublin 2004.
 5. „Znaczenie tradycji ascetycznej w dialogu ekumenicznym? w ks. Piotr Jaskóła, ks. Rajmund Porada, „Żyć ekumenią w kościołach lokalnych” Opole 2003.
 6. „Odpowiedzialność za Słowo w Kościele prawosławnym” w Wojciech Popielewski „Razem przy stole Słowa”, Poznań 2004.
 7.  ”Eucharystia łączy czy dzieli? Prawosławny punkt widzenia? w Leonard Górka „To czyńcie na moją pamiątkę”, Warszawa 2005.
 8. „Św. Jan od Krzyża wobec prawosławnej tradycji ascetycznej”, Poznań 2006.
 9. „Warszawskaja Prawosławnaja Duchownaja Seminaria” w Prawoslawnaja  Encyklopedia t. VII, Moskwa 2004

10. „Wrocławsko- Szczecinskaja Jeparchia” w Prawoslawnaja  Encyklopedia t. IX, Moskwa 2005.

11. „Guyon” w Prawoslawnaja Encyklopedia t. XIII, Moskwa 2006

12. „Prawosławie a dialog międzyreligijny” w S. J. Żurek ?Pokój dla Świata?, Lublin 2006

13. „Dionisij (Waledinskij” Prawoslawnaja Encyklopedia t. XIV, Moskwa 2007

14. „Godność i pokora człowieka w rozumieniu prawosławnym”, w ks. dr  Jarosław Lipniak „Jan Paweł II obrońca godności człowieka” Świdnica 2008.

15. „Prawosławne spojrzenie na ekologię” w ks. dr  Jarosław Lipniak „Ekoteologia w Kościołach chrześcijańskich”, Świdnica 2008.

16. „Wyjątkowość Chrześcijaństwa i idea soborowości wobec globalizacji świata” w Paula Marcinkowska, Ks. Paweł Gwiazda ?Między Wschodem i Zachodem?, Warszawa 2008.

17. „El caracter de la experiencia de la Pasion en tradicion ortodoxa”  w  Jose Luis Gomez Urganez, Cristina Gonzalez Caizan „La semana en las culturas de los confienes de la cristiandad oriental y occidental”, Zaragoza 2008.

18. „Świadek Jedności mistycznej św. Jan od Krzyża”, w „Miniatury ekumeniczne, księga pamiątkowa na stulecie urodzin siostry Joanny Lossow (1908-2005)” red. Adam Mazurek. Warszawa 2009.

19. „Miejsce medytacji w prawosławnej kulturze ascetycznej” w „Medytacja, postawa intelektualna, sposób poszukiwania, gatunek dyskursu” red. Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Saganiak, Warszawa 2010.

20. „Opieka Matki Bożej”  kwartalnik  Pod Płaszczem Maryi 3/2010 (43).

21. „Dzień Pański w Kościele Prawosławnym w świetle kapłaństwa powszechnego chrześcijan” w „Świętowanie Dnia Pańskiego w ekumenicznej refleksji Kościołów” red. Bp Andrzej Czaja, ks. Zygfryd Glaeser. Opole 2012.

22. „Kapucyny” Prawoslawnaja Encyklopedia t. XXX, Moskwa 2012

Prace translatorskie:

 1. Św. Teofan Rekluz „Droga do zbawienia” Kraków, Tyniec 2002.
 2. Św. Teofan Rekluz „Słowa o modlitwie” Kraków, Tyniec 2004.
 3. Archimandryta Sofroniusz (Sacharow) „Św. Sylwan z Góry Atos” Białystok  2008.
 4. Św. Ignacy Brianczaninow „O modlitwie Jezusowej”, Poznań 2021

Adjustacje i konsultacje

 1. „Zdobyty płomień” (listy starca Jana z Wałaamu) Kraków 2004 (adjustacja i przypisy)
 2. Gabriel Bunge „Inny Paraklet”, Kraków 2001 (adjustacja tłumaczenia tekstów liturgicznych)
 3. Paul Eudokimow „Życie duchowe w mieście”, konsultacja teologiczna tłumaczenia polskiego.